Privacy verklaring

Privacyverklaring

 

Camping de Bongerd , gevestigd aan Benesov 104 67953 Benesov Tsjechië, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wieke Adamse is de Functionaris Gegevensbescherming van Camping de Bongerd. Zij is te bereiken via campingdebongerd@hotmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Camping de Bongerd verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Nationaliteit
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Paspoortnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Camping de Bongerd verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Camping de Bongerd verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om u verblijf te melden bij de toeristenpolitie van Tsjechië

Geautomatiseerde besluitvorming

Camping de Bongerd neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of computersystemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Camping de Bongerd) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Camping de Bongerd bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens, zoals vermeld onder persoonsgegevens, 5 jaar. De reden voor deze bewaartermijn is dat de toeristenpolitie in Tsjechië dit van ons vraagt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Camping de Bongerd verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Camping de Bongerd blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Camping de Bongerd gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren. U kunt niet uw gegevens verwijderen omdat wij de verplichting hebben om het te bewaren voor de toeristenpolitie in Tsjechië.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Camping de Bongerd neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met campingdebongerd@hotmail.com